Ochrana dat

IT Logica má zájem chránit Vaše data a soukromí. Před poskytnutím jakýchkoli dat osobního charakteru společnosti prostřednictvím webu Email Machine si, prosím, přečtěte následující informace a informace uvedené v podmínkách použití.

 

S daty osobního charakteru bude vždy a bezezbytku nakládáno v souladu s platnou legislativou České republiky pro práci s osobními údaji, přičemž IT Logica je oprávněna poskytnout jakékoli dostupné informace orgánům činným v trestním řízení.  

 

Provozovatel emarketingového nástroje Email Machine IT Logica s.r.o. je držitelem certifikátu managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 na všechny hlavní činnosti firmy (Návrh, vývoj a provoz webových aplikací a prezentací). Certifikát ISO byl vydán autoritou LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.